Nowe możliwości Red Hat Insights - Red Hat
Loading…
Red Hat Insights

Nowe możliwości Red Hat Insights

Red Hat poinformował o rozszerzeniu możliwości Red Hat Insights –  rozwiązania do analityki predykcyjnej. Wraz z wprowadzeniem Red Hat Insights for Red Hat OpenShift i Red Hat Ansible Automation Platform oraz rozszerzeniem funkcjonalności Red Hat Enterprise Linux (RHEL) możliwości te obejmą całą otwartą chmurę hybrydową. Dzięki lepszej widoczności chmur publicznych z poziomu środowisk lokalnych klienci Red Hat OpenShift, Ansible Automation Platform i RHEL otrzymają teraz ulepszony wgląd i lepszą analitykę hybrydowych środowisk operacyjnych pracujących w chmurze.

Insights to pakiet usług przetwarzania w chmurze, oparty na specjalistycznym systemie zbudowanym na bazie wieloletnich danych zebranych od klientów firmy Red Hat na całym świecie. Insights upraszcza wiele zadań, przed którymi stają zespoły IT podczas utrzymywania, optymalizacji i skalowania infrastruktury. Umożliwia to proaktywne podejmowanie działań, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność operacyjną oraz pozwala lepiej zarządzać kosztami. Dostarczając specjalistyczną wiedzę firmy Red Hat jako usługę, dostawca pomaga użytkownikom w sposób proaktywny wykrywać, analizować i usuwać różne potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem oprogramowania i konfiguracji poprzez automatyczne alerty z zaleceniami – zanim nastąpi przestój, awaria klastra lub nieudana aktualizacja.

Wiele zespołów IT zmaga się obecnie ze złożonością procesów zarządzania chmurami hybrydowymi przy użyciu odizolowanych narzędzi, poddanych znacznej fragmentacji. Insights zapewnia ujednoliconą widoczność wszystkich platform, pozwalając zespołom na zarządzanie całościowe – zamiast korzystania z rozproszonych narzędzi, specyficznych dla poszczególnych chmur. „Nawet najlepiej zorientowane na klientów firmy nie odniosą sukcesu, jeśli będą stosować odizolowane od siebie praktyki projektowania produktów, optymalizowania operacji wewnętrznych oraz dopasowywania zasobów i aktywów. Liderzy ds. oprogramowania muszą uwzględnić współpracę w procesie zintegrowanego planowania i realizacji. Portfele strategiczne, które zamiast oderwanych od siebie projektów stawiają na produkty i strumienie wartości, pomagają skrócić czas trwania cykli” – zauważa firma Forrester w swoim raporcie ze stycznia 2021 roku1. „Szeroko zakrojona współpraca sprawia, że zespoły chętniej eksperymentują i w razie potrzeby zmieniają kierunek działania, co jeszcze bardziej przyspiesza wprowadzanie zmian” – czytamy dalej.

Pomimo istnienia wyraźnej konieczności spójnego spojrzenia na operacje w chmurze hybrydowej wiele organizacji rozdziela zespoły i budżety przeznaczone na utrzymanie i rozwój newralgicznych dla biznesu aplikacji opartych na tradycyjnych systemach od tych, które koncentrują się na stosach i operacjach chmurowych. Rozszerzając możliwości oprogramowania Insights o rozwiązania Red Hat OpenShift i Ansible Automation Platform, firma Red Hat dąży do zmniejszenia rozbieżności pomiędzy IT a organizacjami biznesowymi odpowiedzialnymi za wspieranie systemów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – jednocześnie budując usługi i aplikacje, które będą napędzać rozwój w przyszłości.

Ograniczanie ryzyka przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów związanych z rozprzestrzenianiem się natywnych rozwiązań chmurowych

Red Hat OpenShift, czołowa platforma Kubernetes skierowana do przedsiębiorstw, stała się podstawą hybrydowych środowisk chmurowych, umożliwiając klientom korzystanie z usług przetwarzania w chmurze przy jednoczesnym wspieraniu tradycyjnych aplikacji. Dzięki Insights for Red Hat OpenShift przedsiębiorstwa mogą w bardziej proaktywny sposób wykrywać potencjalne problemy, nadawać im priorytety, rozwiązywać je, a także zarządzać kosztami w środowiskach wieloklastrowych.

Równoważenie kosztów w hybrydowych środowiskach chmurowych bez wglądu w konkretne czynniki kosztowe lub wykorzystanie subskrypcji może stanowić wyzwanie. Funkcje zarządzania kosztami i subskrypcjami rozwiązania Insights zapewniają uproszczony, intuicyjny wgląd w koszty, od skali makro do najmniejszych elementów, we wdrożeniach Red Hat OpenShift z wieloma klastrami – od chmur publicznych po serwery bare-metal.  Pozwala w ten sposób zyskać całościowe spojrzenie na rzeczywiste koszty związane z prowadzeniem środowiska OpenShift, wraz ze szczegółowym wglądem według projektu lub zespołu.

Włączanie automatyzacji w celu poprawy współpracy i innowacyjności zespołów IT

Ansible Automation Platform pozwala klientom na odejście od samodzielnego, „silosowego” podejścia dzięki opcjom automatyzacji, które pomogą im szybciej reagować na zmieniające się wymogi biznesowe i łatwiej opracowywać plany na przyszłość.

Platforma Insights for Ansible Automation Platform, wcześniej znana jako Automation Analytics, została zaprojektowana, aby pomóc zespołom w całej organizacji lepiej zrozumieć wykorzystanie automatyzacji w firmie oraz ustalić wspólne podejścia i praktyki w zakresie automatyzacji przepływów pracy.

Zwiększenie widoczności luk w zabezpieczeniach, zgodności i subskrypcji w systemie Red Hat Enterprise Linux

Od momentu wprowadzenia Insights do wszystkich aktywnych subskrypcji Red Hat Enterprise Linux w 2019 roku liczba instancji RHEL wykorzystujących Insights do zarządzania efektywnością operacyjną i usuwaniem skutków zdarzeń związanych z bezpieczeństwem wzrosła do ponad 600 000 hostów RHEL analizowanych dziennie. Możliwości Insights for Red Hat Enterprise Linux dostępne dla zespołów ds. bezpieczeństwa, operacji i biznesowych zostały rozszerzone, aby pomóc w dalszym umacnianiu pozycji Red Hat Enterprise Linux jako inteligentnego fundamentu obciążeń realizowanych w otwartej chmurze hybrydowej.

Nowe ulepszenia Insights for Red Hat Enterprise Linux:

  • ulepszone możliwości analizy zagrożeń, w tym wykrywania tego, które z zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz zbiorów najczęstszych podatności i zagrożeń (CVE) mają zastosowanie w środowisku Red Hat oraz w skanowaniu pod kątem zgodności z przepisami poprzez OpenSCAP;
  • ulepszone powiadomieniadostarczające informacji na temat bezpieczeństwa, operacji i kosztów, a także zaleceń dotyczących integracji z innymi narzędziami do zarządzania operacjami i IT;
  • uproszczone zarządzanie subskrypcjami– funkcja znana wcześniej jako Subscription Watch, zapewniająca ujednolicone raportowanie wykorzystania subskrypcji Red Hat oraz, poprzez Red Hat Cloud Access, łatwiejsze wdrażanie subskrypcji i zarządzanie nimi w środowiskach chmury publicznej.

Dostępność

Rozwiązania Insights for Red Hat OpenShift oraz Insights for Ansible Automation Platform są już dostępne, wraz z Insights for Red Hat Enterprise Linux, na stronie cloud.redhat.com.