Nowa odsłona Red Hat Enterprise Linux 8.4 - Red Hat
Loading…
REHEL 8.4

Nowa odsłona Red Hat Enterprise Linux 8.4

Red Hat zaprezentował nowe możliwości i ulepszenia systemu Linux skierowanego do przedsiębiorstw, umacniając tym samym pozycję Red Hat Enterprise Linux jako solidnego fundamentu otwartej chmury hybrydowej – od centrum przetwarzania danych, aż po brzeg sieci. Nowa odsłona jeszcze lepiej sprawdzi się jako podstawa lekkiego produkcyjnego systemu operacyjnego do wdrożeń brzegowych. Dodaje ona nowe możliwości obsługi kontenerów linuksowych,  a także nowe możliwości wdrażania i zarządzania, która umożliwiają łatwe skalowanie na potrzeby przetwarzania brzegowego. Red Hat Enterprise Linux 8.4 zostanie udostępniony w najbliższych tygodniach.

Jak wynika z raportu The State of Enterprise Open Source firmy Red Hat, 72% ankietowanych liderów IT spodziewa się, że rozwiązania open source będą motorem napędowym technologii przetwarzania brzegowego w ciągu najbliższych dwóch lat. W swoim raporcie 2021 State of the Edge organizacja  Linux Foundation przewiduje, że do 2025 roku urządzenia Internetu rzeczy (IoT) lub urządzenia związane z brzegiem sieci będą generować około 90 zettabajtów danych. Zdaniem Red Hat oznacza to, że waga przetwarzania brzegowego, jako elementu otwartej chmury hybrydowej będzie w nadchodzących latach jedynie rosła, co sprawia, że dyrektorzy ds. informatycznych i liderzy IT muszą zyskać zdolność do spełnienia wymogów tego typu rozwiązań.

Red Hat Enterprise Linux wykorzystywany jest jako fundament produkcyjny w branżach obecnych na liście Fortune 500 na całym świecie – od globalnych instytucji finansowych i systemów opieki zdrowotnej, aż po potęgi produkcyjne i agencje rządowe. Platforma łączy w sobie kontrolę nad hybrydowymi środowiskami chmury z możliwością stopniowego lub kompleksowego wprowadzania otwartych innowacji, zwiększając w ten sposób pewność, że wdrożenia będą bezpieczniejsze i bardziej niezawodne. Dzięki dodatkowym możliwościom wydania Red Hat Enterprise Linux 8.4 firma Red Hat rozszerza tę funkcjonalność również na wdrożenia brzegowe.

Red Hat Edge

Red Hat Enterprise Linux stanowi fundament inicjatywy Red Hat Edge, która ma na celu rozszerzenie możliwości otwartej chmury hybrydowej Red Hat w przetwarzaniu brzegowym – od telekomunikacji i transportu, aż po inteligentne samochody i urządzenia pracujące w przedsiębiorstwach. Pełna gama otwartych technologii firmy Red Hat tworzy stos technologiczny, który obejmuje system Red Hat Enterprise Linux oraz rozwiązania takie jak:

  • Red Hat OpenShift, które obsługuje teraz klastry 3-węzłowe i zdalne węzły robocze, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie czołowej w branży platformy Kubernetes w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub zasobach;
  • Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, które zapewnia rozległe i elastyczne możliwości zarządzania platformą Kubernetes w otwartej chmurze hybrydowej oraz rozszerza scentralizowaną kontrolę IT – od centrum przetwarzania danych po najbardziej odległe brzegi sieci;
  • Red Hat Ansible Automation Platformdo automatyzacji przepływów pracy związanych z utrzymaniem stosów oprogramowania na urządzeniach brzegowych;
  • Red Hat Integration, które łączy aplikacje i dane w ramach wdrożeń brzegowych i otwartej chmury hybrydowej;
  • Red Hat DataServices do przechowywania, analizowania i dystrybucji danych na brzegu i w centrach przetwarzania.

Kontenery Enterprise Linux – skalowalność z myślą o przetwarzaniu brzegowym

Wdrożenia brzegowe często w dużym stopniu opierają się na kontenerach linuksowych, które ułatwiają budowanie, wdrażanie i utrzymywanie obciążeń w różnych lokalizacjach. System Red Hat Enterprise Linux 8.4 pomaga zachować standaryzację i kontrolę nad tymi obrazami, począwszy od aktualizacji Podmana – opartego na otwartych standardach silnika kontenerów Red Hat Enterprise Linux. Podman umożliwia zarządzanie kontenerami w otwartej chmurze hybrydowej z jednego centralnego punktu – niezależnie od tego, czy pracują one w centrum przetwarzania danych, czy też w zdalnej lokalizacji brzegowej. Zapewnia także możliwość automatycznej aktualizacji kontenerów, ułatwiając utrzymanie prawidłowego i bezpiecznego działania skonteneryzowanych obciążeń na brzegu sieci.

Red Hat Enterprise Linux 8.4 dodaje również nową funkcjonalność do narzędzia Image Builder, które tworzy obrazy systemu operacyjnego na potrzeby różnych zastosowań. W przypadku obciążeń brzegowych Image Builder obsługuje teraz tworzenie nośników instalacyjnych dostosowanych do warstwy bare metal, co pomaga zespołom IT utrzymać wspólną podstawę nawet w odłączonych od siebie środowiskach brzegowych.

W nowym wydaniu ulepszono również Red Hat Universal Base Image (UBI) – zawartość przestrzeni użytkownika Red Hat Enterprise Linux, która może być uruchamiana wewnątrz kontenerów. Dzięki UBI kontenery są w stanie zachować na poziomie aplikacji te same zalety systemu Red Hat Enterprise Linux, które cechują system klasy produkcyjnej – w tym jego zwiększone bezpieczeństwo i wydajność. W przypadku obliczeń brzegowych system UBI jest teraz dostępny w postaci lekkiego (mikro) obrazu, co czyni go idealnym rozwiązaniem do tworzenia standaryzowanych chmurowych aplikacji przeznaczonych do redystrybucji, opartych na fundamencie Linux klasy korporacyjnej – bez ponoszenia kosztów wdrażania całego jądra.

Red Hat Enterprise Linux w otwartej chmurze hybrydowej

Red Hat Enterprise Linux 8.4 to znacznie więcej niż tylko fundament przetwarzania brzegowego. Najnowsza wersja czołowej platformy linuksowej skierowanej do przedsiębiorstw dodaje nowe i ulepszone możliwości, aby jeszcze lepiej wspierać organizacje w budowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu strategii chmur hybrydowych – od centrum przetwarzania danych aż po chmurę obliczeniową. Inne najważniejsze funkcje i cechy:

  • większa elastyczność aplikacji opartych na chmurze dzięki bardziej holistycznemu podejściu do wdrażania i raportowania subskrypcji dzięki Red Hat Insights Subscriptions, a także dzięki rozszerzonej obsłudze Red Hat Cloud Access;
  • bardziej uproszczona i zautomatyzowana konfiguracja i zarządzanie systemem za pomocą narzędzia Tracer i aktualizacji Red Hat Enterprise Linux Web Console, które udostępniają inteligentne wskazówki dotyczące poprawek i aktualizacji systemu, pomagając uniknąć przestojów spowodowanych ponownym uruchomieniem usług lub całego systemu;
  • rozszerzone funkcje zabezpieczeń zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb organizacji IT w skalowalnej chmurze hybrydowej, w tym funkcje Red Hat Enterprise Linux System Role for Crypto Policies oraz Network-Bound Disk Encryption (NBDE) dostarczane jako kontenery w środowiskach rozproszonych.

Red Hat Enterprise Linux 8.4 korzysta również z nowych, wydajnych dodatków do Red Hat Insights – rozwiązania firmy Red Hat do zarządzania proaktywnego – które poprawiają bezpieczeństwo IT, analitykę systemową i zarządzanie systemami Red Hat Enterprise Linux. Rozwiązanie Red Hat Insights jest domyślnie dostępne we wszystkich aktywnych subskrypcjach Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift i Red Hat Automation Platform.