Jak kontenery zmieniły współczesny świat IT? - Red Hat
Loading…

Jak kontenery zmieniły współczesny świat IT?

W ostatnich latach rozwój aplikacji zaczął koncentrować się na nowej koncepcji: kontenerach. Nie, to nie są kontenery do przewozu towarów, jednak większość osób pracujących w branży technologicznej słyszała, jak termin „kontener” pojawia się na jakimś spotkaniu poświęconym projektom technicznym lub podczas dyskusji na temat „przyszłości technologii”. Dlaczego kontenery są takie ważne i jak wpłynęły i będą wpływać na cały sektor IT?

Co to są te kontenery?

Kontenery to jednostki oprogramowania, które pakują aplikacje i ich niezbędne do działania elementy w taki sposób, że te mogą działać w oderwaniu od środowiska, w którym powstały. Są to niezależne wykonywalne fragmenty kodu, które zawierają wszystkie elementy wymagane przez aplikację. Dzielą jądro hosta z innymi kontenerami i aplikacjami działającymi na hoście. Oznacza to, że zamiast własnego systemu operacyjnego (OS), kontenery używają systemu operacyjnego bazowego hosta, wymagając tym samym znacznie mniej zasobów. Na pierwszy rzut oka kontener przypomina maszynę wirtualną (VM). Maszyny wirtualne wymagają hiperwizora i własnego systemu operacyjnego, podczas gdy kontenery współużytkują jądro systemu operacyjnego hosta bazowego. Ta kluczowa różnica sprawia, że maszyny wirtualne są bardziej obciążone zasobami i wolniej się uruchamiają. Aby uruchomić maszynę wirtualną, należy najpierw uruchomić hiperwizor, poczekać, aż system operacyjny pojawi się na określonej maszynie wirtualnej, a następnie uruchomić aplikację na maszynie wirtualnej. W przypadku kontenera wystarczy uruchomić kontener, a aplikacja jest uruchomiona.

Jak zmienia się świat IT dzięki kontenerom?

Chociaż budżety IT rzadko rosną, od działów IT w przedsiębiorstwach prawie zawsze oczekuje się, że zrobią więcej za mniej. Tutaj może pomóc technologia kontenerów. Pozwala ona wprowadzać innowacje, szybciej dostarczać aplikacje, a nawet tworzyć nowe klasy aplikacji.

„W zaledwie 13 sekund można stworzyć 65 kontenerów” – powiedział Mark Coggin podczas konferencji Red Hat Forum. Coggin wyjaśnił, że przy tego rodzaju szybkości wdrażania możliwe jest szybkie udostępnianie i konfigurowanie środowisk programistycznych, testowych lub wdrożeniowych.

Kontenery zapewniają aplikacjom autonomię poprzez pakowanie aplikacji z bibliotekami i innymi plikami binarnymi, od których zależą. Pozwala to uniknąć konfliktów między aplikacjami, które w przeciwnym razie polegają na kluczowych składnikach podstawowego systemu operacyjnego (OS) hosta. Ponieważ kontenery zawierają tylko niezbędne elementy, a nie pełny system operacyjny, są lekkie, szybsze i bardziej elastyczne niż maszyny wirtualne.

Ogromną zaletą kontenerów jest ich możliwość do rozbicia dużej, monolitycznej aplikacji na kilka mniejszych, łatwiejszych w zarządzaniu elementów.  Ta koncepcja jest znana jako mikrousługi: architektura składająca się z wielu małych aplikacji, z których każda wykonuje jedno zadanie z wysoką wydajnością. Mniejsze aplikacje są łatwiejsze do testowania, konserwacji i można je łatwo ponownie wykorzystać. Kontenery w naturalny sposób nadają się do architektury mikrousług, ponieważ każda usługa jest samodzielna, lekka pod względem zasobów i wyjątkowo przenośna. Dodatkowo każda z tych mikrousług niezależnie wykonuje swoje zadania i w razie potrzeby współdziała z innymi składnikami.

Te cechy sprawiają, że kontenery są idealne do wykorzystania metodologii Agile i DevOps. Programiści mogą stale opracowywać, testować i szybko wdrażać swoje aplikacje kontenerowe na potrzeby testów integracyjnych. Ponieważ kontenery działają niezawodnie w różnych środowiskach, pozwalają na mniejsze iteracje i szybsze wdrożenia. Kontenery mogą również ułatwić aktualizację oprogramowania w usprawniony sposób. Aktualizacja jednej części aplikacji lub mikrousługi i ponowne uruchomienie kontenera nie zmienia żadnej innej części aplikacji.

Łatwiej, szybciej i taniej

Kontenery zmieniły sposób pracy działów IT. Przyśpieszyły tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji, pozwalają na zmniejszenie wykorzystania zasobów i znacznie prostsze i wydajniejsze zarządzanie. Zamiast monolitycznych monstrów, każdy element aplikacji staje się łatwo zarządzany, a zmiana jednego elementu nie ma wpływu na pozostałe składowe aplikacji. Taka konfiguracja pozwala błyskawicznie wprowadzać zmiany, poprawki czy dokonywać aktualizacji.  Ograniczenie czasu potrzebnego na wdrożenia i przyśpieszenie prac działów IT bezpośrednio przekłada się na niższe koszty funkcjonowania organizacji, jak również pozwala niezwykle szybko dostosować się do zmian. W obecnych czasach szybkość reagowania na zmiany to dla wielu organizacji być albo nie być, a kontenery są na tym polu niezastąpione.

Autor: Nick Awtry, Red Hat